Storm van 's Gravesande Advocaten

De advocaat is door de aard van zijn werk partijdig. Hij of zij staat een partij bij in een geschil en strijdt tegen de andere partijen.

Het optreden met advocaten, waarbij harde stellingen worden betrokken, leidt vaak tot het benadrukken van tegenstellingen en een verharding van de wederzijdse standpunten.

Er zijn ook veel situaties waarbij er tussen partijen een probleem bestaat, terwijl partijen toch met elkaar verder moeten. Daarbij kan gedacht worden aan gescheiden ouders die gezamenlijk voor hun kinderen zorgen, een werkgever en werknemer die een arbeidsgeschil willen overbruggen of een leverancier en een klant die niet zonder elkaar kunnen.

In die gevallen kan het in het belang van beide partijen zijn dat de dialoog wordt gezocht. Een mediator kan deze dialoog faciliteren en begeleiden, om samen met partijen te onderzoeken of een oplossing bereikt kan worden.

Binnen ons kantoor houden mr. J.C. Noordijk en dr. J.J. Buitelaar zich bezig met mediation.

Indien u meer informatie wilt over de (on)mogelijkheden van mediation, kunt u met één van hen contact opnemen.

© 2012-2020 Storm van 's Gravesande Advocaten | Tel 0318-657620 | Algemene Voorwaarden

Back to Top